Zespół badawczy

Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Osial (Muzeum Regionalne w Łukowie)

 

Badania powierzchniowe:

Fundacja Res Publica Multiethnica (zespół badawczy: dr Jacek Wysocki - kierownik, dr Joanna Wawrzeniuk, dr Magdalena Żurek, mgr Magdalena Rutyna, mgr Rafał Solecki)

 

Badania geofizyczne:

zespół badawczy: mgr Tomasz Herbich – kierownik, dr Jacek Wysocki, mgr Krzysztof Kiersnowski i mgr Robert Ryndziewicz

 

Analiza zobrazowań ALS LiDAR:

zespół badawczy: dr Janusz Budziszewski i mgr Michał Jakubczak

 

Zwiad lotniczy:

Fundacja Res Publica Multiethnica (zespół badawczy: Dariusz Wach – kierownik, obserwacje, fotografie i interpretacja oraz mgr Stanisław Rzeźnik – rektyfikacja zdjęć)

 

Cyfrowa baza danych:

lic. Dominik Ciastkowski, lic. Dariusz Federowicz i lic. Kamil Rabiega (wprowadzenie danych do bazy z interpretacją danych chronologicznych i kulturowych) oraz mgr Marta Wysocka (utworzenie słownika terminów kulturowych i chronologicznych, korekta i uspójnienie danych wprowadzonych przez pozostałych twórców dzieła); pod kierunkiem dr Jacka Wysockiego

 

Cyfrowa mapa zasięgu stanowisk:

prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński i mgr Marta Wysocka

 

Udostępnienie wyników badań na geoportalu:

mgr Barbara Szurkowska-Koperwas (przygotowanie części mapowej geoportalu oraz mgr Marta Wysocka (przygotowanie części informacyjnej geoportalu); pod kierunkiem dr. inż. Łukasza Macieja Kobylińskiego

 

Opracowanie naukowe wyników badań:

mgr Urszula Kobylińska i dr Jacek Wysocki