Dziedzictwo archeologiczne Ziemi Łukowskiej:
rozpoznanie zasobów - zarządzanie - prezentacja

 

Muzeum Regionalne w Łukowie

we współpracy z:

Instytutem Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Instytutem Archeologii i Etnologii PAN

 

Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w ramach priorytetu 5 - Ochrona zabytków archeologicznych"

za pośrednictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa

 

Łuków 2014